Forsiden
 
HR

 

Er dine IT specialister også på vej til

 

konkurrenten?

 

Manglen på IT-medarbejdere er stigende og tal peger på, at der om få år vil mangle hele 22.000 IT professionelle og det på trods af, at der i 2030 vil være 8000 flere uddannede på IT området. Så hvad gør man som virksomhed for at fastholde de eftertragtede IT- medarbejdere? Og hvorfor er mange IT-medarbejdere på vej videre? 

 

"Kompetencemanglen er en kæmpe udfordring, som virksomhederne allerede mærker i dag. 43,6% af it-virksomhederne har f.eks. helt måtte opgive at besætte it-stillinger inden for det seneste år. 27% måtte sige nej til ordrer og opgaver, da de ganske enkelt ikke havde folk nok til at kunne løse dem",  skrev IT Branchen i juni 2021 på baggrund af en ny rapport om IT branchen og antallet af IT professionelle.

 

For mange virksomheder er det altså en udfordring at skaffe folk inden for IT, hvorfor det også er utrolig vigtigt, at fastholde de IT medarbejdere, man allerede har. Derfor bør virksomheder generelt, men specielt inden for IT, arbejde både strategisk og fokuseret på at fastholde og udvikle sine medarbejdere. Det sker ikke af sig selv. Virksomhederne bør derfor også løbende undersøge, hvad deres medarbejderne prioriterer højest i deres valg af job. I den forbindelse kan man med fordel inddrage personlighedstest, der kan fremhæve personlige styrker og svagheder, samt bidrage til at klarlægge eventuelle forbedringsområder. Forventninger bør i øvrigt kontinuerligt afstemmes. 

 

Henning Nielsen, der har været direktør i flere IT virksomheder, mener, at medarbejderloyalitet hænger sammen med "om medarbejderen føler sig anerkendt, udfordret og stolt over det arbejde, vedkommende udfører". IT-medarbejdere er ofte specialiserede medarbejdere. Og, jo højere grad af secialisering, jo større er tendensen til, at de har en høj grad af orientering mod deres fag og deres funktion, hvilket betyder en faldende grad af loyalitet overfor virksomheden. De specialiserede IT-medarbejdere føler en stor faglig stolthed, så får de ikke opgaver, de finder spændende og udfordrende, kan det være medvirkede til, at de søger videre.

 

Hvad skal der til for at fastholde IT-medarbejdere?

I forbindelse med sin MBA i medarbejderloyalitet undersøgte Henning Nielsen, hvad der fremmer IT-medarbejdernes loyalitet. De væsentligste pointer han fandt var, at for opbygge medarbejderloyalitet skal den pykologiske kontrakt indeholde "fair behandling og dialogorienteret ledelse" og, at der skal eksistere et "tillidsklima" i virksomheden. I dette ligger, at medarbejderne skal kunne stole på ledelsen og virksomheden. En central rolle i dette er, at den nærmeste leder skal udvise respekt og praktisere fair behandling. Den tillid dette skaber, bliver så automatisk gensidig. Når de grundlæggende loyalitets faktorer er på plads, vil faktorer som støtte til personlig udvikling, et inspirerende innovativt miljø og et fælles værdisæt medvirke til, at medarbejderen kan identificere sig med virksomheden. At ledelsen tager ansvar for den personlige og faglige udvikling er således med til at højne loyaliteten. 

 

Derduover kan virksomheder med IT medarbejdere med stor fordel arbejde med bla. employer branding , da dette også er med til at fastholde medarbejrne. Læs mere om employer branding her.

Identificer hvad IT-medarbejderne efterspørger i virksomheden

For at virksomhederne kan arbejde med at fastholdeldse af IT-medarbejderne, er det relevant at undersøge: hvad der motiverer IT-medarbejderen, hvad deres forventninger er til personlig og faglig udvikling, samt hvad de prioriterer højest og lavest i deres valg af job. Udviklingsplanen og det ledelesmæssige fokus kan være vigtig elementer i at opbygge medarbejderloyalitet og dermed undgå, at IT-medarbejderne er på vej videre. 

Find nøglen til loyale IT-medarbejdere

Når virksomheden har identificeret, hvad virksomhedens IT-medarbejdere prioriterer højest i deres valg af job, er det især på disse områder, der løbende skal forventningsafstemmes. En samtale med det formål at forventningsafstemme kan aftales efter behov, men anbefales i varierende omgang at tages både ugentligt, månedligt og i MUS-samtaler. Hvis virksomheden selv formår at identificere, at en IT-medarbejder mangler nye udfordringer, kan den selv sætte ind på dette område ved at afklare med medarbejderen, hvilke nye arbejdsopgaver der kunne være muligt for at udvikle og motivere. Ved at arbejde pro-aktivt med udvikling af sine medarbejdere mindsker man risikoen for, at de bliver demotiverede og i værste fald søger videre. 

 

I starten af ansættelsen er det desuden vigtigt, at der foreligger en indkøringsplan, så den nye medarbejder føler sig vigtig og, at denne hurtigt kommer ind i virksomhedens kutur, arbejdesopgaver, organisationen osv. Dette er essentielt for at undgå, at nye medarbejdere hurtigt forlader virksomheden igen. Læs mere om pre- og onboaring her

 

Hjælp til rekruttering

Udover at arbejde med fastholdelse af eksisterende medarbejdere, kan virksomheder med IT medarbejdere desuden have stor værdi af, at arbejde sammen med specialiserede rekrutteringsvirksomheden med stor viden indenfor netop IT og teknologi. Hermed tilføres løbende viden om IT kandidatmarkedet, og der kan blandt mange tiltag iværksættes anonyme search processer.

 

Hos Change Direction har vi mere end 20 års erfaring med rekruttering inden for IT, og har stor erfaring med at løse selv de mest komplekse rekrutteringsopgaver. Giv os et kald på +45 3215 1144 så kan vi helt uforpligtende tale om jeres rekrutteringsudfordringer indenfor IT og teknologi. Vores konkurrencedygtigte priser og målrettede tilpasning af processen sikrer jer den optimale løsning til rekruttering af jeres næste IT-medarbejder.  

 

Kontakt Change Direction

Kontakt Change Direction, IT rekruttering, rekruttering it, IT-rekruttering, search & selection, IT headhuntning, headhunter, Aarhus, Midtjylland, Århus  +45 2671 1144

info@changedirection.dk

 Tilmeld dig nyhedsbrevet

Ledige stillinger

Kontakt os


Kilder:

IT-Brancen. 2021. "Danmark vil snart mange 22.000 it-professionelle".  Tilgængelig her

Berlingske. Thomas Breinstrup. 2019. "Rød alarm i IT-verdenen: Vi mangler hænder, afviser ordrer og dropper eksport". Tilgængelig her.  

Computerworld. 2015. "Hvordan fastholder man it-medarbejdere?". Tilgængelig her

Kontakt
Change Direction ApS
Gammel Sellingvej 1
8370 Hadsten
sbo@changedirection.dk

Tel. +45 32151144
Mobil (+45) 2671 1144
Del med dine venner
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.