Forsiden

 

VALG AF REKRUTTERINGSMETODE 

Når der skal ansættes nye medarbejdere, er der flere søgemetoder:

 

 • Rekruttering (selection)
 • Search/headhunting
 • Kombination af rekruttering og search/headhunting·
 • Intern rokade, via virksomhedens netværk mv. 

 

Vi tilbyder rekruttering (selektion) og search/headhunting og metoden bliver normalt skræddersyet. Herved fås et særligt bredt kandidatfelt, som består af kandidater tiltrukket via stillingsopslag, samt passive kandidater vi har kontaktet (headhuntet).

 

 

STRUKTURERET OG EFFEKTIV REKRUTTERING

Det er en omfattende proces, at stå for hele rekrutteringsprocessen, ofte tager det helt op til 80 – 100 timer at gennemføre. Når virksomheder vælger ekstern assistance, vil virksomhedens eget tidsforbrug naturligvis reduceres væsentligt. Samtidigt vil en struktureret og effektiv rekruttering medvirke til den størst mulige træfsikkerhed.

 

 

REKRUTTERINGSYDELSEN 

Rekrutteringsprocessen er inddelt i 9 faser. Vi tilbyder at tage ansvaret for alle faserne eller skræddersy processen. Virksomheden får i alle situationer vores professionelle sparring om f.eks. rekrutteringsmetoder, markedsmuligheder eller analyseværktøjer.

 

 

1. ARBEJDSANALYSE 

Rekrutteringsprocessen starter altid med, at vi indsamler informationer i virksomheden. Her gennemgår vi virksomheds- og afdelingsprofil, samt stillings- og kandidatprofil. Idealkandidaten beskrives, og vi fastlægger kandidatens udfordringer og udviklingsmuligheder i virksomheden.

 

Samlet gennemgås:

 • Virksomheden
  Organisation, fortid, fremtid, strategi, økonomi, opgaver og udviklingsplaner mv.
 • Jobprofilen
  Jobbeskrivelse, udfordringer, ansvarsområder, succeskriterier, udviklingsmuligheder, løn mv.

 • Personprofilen
  Uddannelses- & erfaringsmæssig baggrund, vigtige person

Med afsæt i ovennævnte analyse, udfærdiges en såkaldt jobprofil, som er en referenceprofil af idealkandidaten. Den grundige informationsindsamling og detaljerede analyse danner nu basisrammen for udarbejdelsen af den mest optimale rekrutteringsproces.

 

 

2. MAREDSFØRING 

Vi udarbejder en annoncetekst og vurderer relevante annonceringskanaler, hvorefter vi koordinerer og indrykker annoncerne. Vi påbegynder nu den egentlige søgning i egne- og eksterne emnebaser. Herefter kontakter vi relevante kandidater i vores netværk og emnebaser mm. 

 

 

3. SELEKTION OG INTERVIEW 

Vi gennemfører den første selektion af kandidaterne, og vi afholder interviews, hvor faglige og personlige kompetencer bliver vurderet. Kandidaten får grundig information om virksomheden samt stillingsindhold herunder en uddybning af muligheder og krav til jobbet. 

 


4. KANDIDATRAPPORT

Vi udarbejder kandidatinformationer på de kvalificerede kandidater, som er relevante til præsentation. Informationerne består bl.a. kandidatens CV, ansøgning, eksamenspapirer, vores vurdering af personen, såvel fagligt som personligt og forventninger til løn mv.

 

 

OPSIGELSESGARANTI ER EN SELVFØLGE HOS 

 CHANGE DIRECTION

 

 

5. PRÆSENTATION I VIRKSOMHEDEN

Samtalen foregår mellem kandidaten, virksomheden og efter aftale eventuelt med vores deltagelse. Afslutningsvis er gennemføres den væsentlige forventningsafstemning. 

 

 

6. PERSONVURDERING

Den eller evt. de kandidater, som vi finder relevante til videre vurdering, vil gennemføre en omfattende personlighedsanalyse. Analysen fungerer som et dialogværktøj, så kandidaten modtager grundig tilbagemelding både mundtlig og skriftligt. 

 

 

7. REFERENCER

Vi tilbyder at gennemføre et grundigt referencetjek hos tidligere interessenter.

 

 

8. RAPPORTERING

Inden den endelige beslutning træffes, supplerer vi med en detaljeret skriftlig og mundtlig tilbagemelding på personlighedsanalysen, samt resultatet af referencetjekket. Vi deltager gerne i sparring om den endelige udvælgelse. Når kandidaten er valgt, håndterer vi al kommunikation til de øvrige kandidater. 

 

 

9. OPFØLGNING 

Fire-fem måneder efter ansættelsen følger vi op både overfor virksomheden og kandidaten.

 

 

 

 

 

Change Direction - Skræddersyet rekruttering & search
 Samsøvej 29  |  8382 Hinnerup v. Aarhus  |  +(45) 3215 1144  |  info@changedirection.dk 

 

 

Kontakt
Change Direction
Samsøvej 29
DK-8382 Hinnerup v. Aarhus
sbo@changedirection.dk

Tel. 3215 1144
Mobil (+45) 2671 1144
Del med dine venner
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.