Forsiden

 

F Å   D E T   F U L D E   U D B Y T T E   A F   D I N E   E V N E R 

Udvikling forudsætter bevægelse og er ikke nødvendigvis lineært. Det kan derfor med mellemrum være nødvendigt at skifte retning for at opnå det fulde udbytte.

For at få glæde af dine muligheder, er det en forudsætning, at du løbende vurderer, om du er på den rette hylde, eller om du har behov for helt nye udfordringer, for at trives fagligt og personligt.

 

 

A F K L A R I N G   A F   D I N E   K A R R I E R E M U L I G H E D E R 

Vores karriererådgivning begynder altid med en individuel afklaring af dine muligheder. Vi tager afsæt i dit nuværende job og din profil både fagligt og personligt, samt nye konkrete jobmuligheder i interessante virksomheder. Virksomheder, som vil passe optimalt til dig både med hensyn til det sociale, det faglige og ikke mindst det økonomiske. Vores karriererådgivning forløber utraditionelt og går helt til kanten i udfordringen af din selvopfattelse. Hermed kan vi få afdækket dine realistiske muligheder.

 

 

I N D I V I D U E L   R Å D G I V I N G  

Vores rådgivning er altid individuel og inkluderer typisk disse faser:

 

 

 

 

 

 

S A M T A L E N S   3  F A S E R :

Å B E N,   T I L L I D S F U L D   O G   D I R E K T E   R Å D G I V N I N G 

Vi rådgiver åbent, tillidsfuldt og direkte om dit faglige potentiale og ambitionsniveau. Herunder personlige og faglige udviklingsområder, dit eventuelle lederpotentiale, dit realistiske lønniveau, gennemslagskraften i din ansøgning og din adfærd under jobsamtaler. Vi rådgiver dig om kort- og langsigtede karrieremål. Det kan ske via dialog og ofte underbygget af en personlighedsanalyse.

 

 

J O B M A R K E D E T 

Du får ligeledes rådgivning om mundtlig og skriftlig formulering samt jobsamtaler og personlighedstests helt generelt. Dine personlige træk sættes i forhold til jobmarkedet. Vi ser eksempelvis på kompetencekrav, efterspørgslen på fremtidens jobmarked, vurdering af lønniveauer samt ansættelsesmuligheder i beslægtede brancher.

 

 

P E R S O N L I G   K A R R I E R E P L A N 

Ved at sammenligne dine personlige præferencer og din profil med vores viden om den del af arbejdsmarkedet, der er relevant for dig, udarbejder vi en beskrivelse af dine nuværende og fremtidige muligheder. Sammen kan vi derpå planlægge dit karriereforløb og eventuel efteruddannelse. Vi gennemgår aktuelle og relevante jobmuligheder og følger din karriere helt frem til ansættelse.

 

  

Change Direction - Skræddersyet rekruttering & search
 Samsøvej 29  |  8382 Hinnerup v. Aarhus  |  +(45) 3215 1144  |  info@changedirection.dk 

 

 

Kontakt
Change Direction
Samsøvej 29
DK-8382 Hinnerup v. Aarhus
sbo@changedirection.dk

Tel. 3215 1144
Mobil (+45) 2671 1144
Del med dine venner
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.