Forsiden
 
HR

Kandidat evaluering


REKRUTTERING - EN OMFATTENDE  PROCES   

At finde og ansætte nye medarbejdere er ofte forbundet med store omkostninger både økonomisk og tidsmæssigt, uanset om man køber ydelsen eksternt, eller selv vælger at rekruttere.

 

Specielt den indledende fase i processen er yderst tidskrævende, da denne omfatter udarbejdelse af stillingsbeskrivelse, annoncering, samt gennemlæsning og sortering i ansøgninger. Dernæst skal egnede kandidater interviewes, og alle skal have mundtligt eller skriftligt svar. Står virksomheden selv for de indledende faser, vil vi med ydelsen Kandidatevalering kunne hjælpe jer til at optimere beslutningsgrundlaget væsentligt.

 

DEN FORKERTE BESLUTNING KAN KOSTE DYRT

Det endelige valg mellem de sidste spidskandidater er klimaks i rekrutteringsprocessen, og dømmekraft, overblik og indsigt i egne behov kommer her virkelig på prøve. Falder valget på den forkerte kandidat, vil den tid man har brugt på ansættelsesprocessen være spildt, og økonomisk kan det betyde store tab.  Kandidatevaluering gennem Change Direction er en professionel assistance, der reducere antallet af fejlansættelser.

 

CERTIFICERET I MPA - PROFESSIONEL PERSONLIGHEDS ANALYSE 

Hos Change Direction er vi certificeret i analysen MPA (Master Person Analysis fra Master Danmark A/S), der hjælper til at forudse kandidaters typiske adfærd i en arbejdssituation. Analysen giver et billede af de 3 overordnede områder: Egodrive, sociale faktorer og arbejdsstil. Disse er yderligere opdelt på i alt 9 adfærdstræk/egenskaber, som suppleres af yderligere 28 detaljerede egenskaber. Ved at benytte MPA kan vi bedre udvælge de kandidater, som forbliver motiverede og produktive i det konkrete job. 

 

Ved at matche analyseresultat op mod den ideelle kandidat får vi et billede af, om der er et match mellem kandidaten og den konkrete stilling. Derudover kan vi ved hjælp af personlighedsanalysen nemmere sammenligne kandidaterne, hvilket skaber et bedre beslutningsgrundlag for udvælgelsen af den rette kandidat.

 

Det er vigtigt at pointere, at personlighedsanalysen ikke kan stå alene. Den er altid basis for en efterfølgende afstemningsdialog med kandidaten. 

  

 CHANGE DIRECTIONS FASER I KANDIDAT EVALUERING
  

 • OPSTARTSFASEN        
  Virksomheden orienterer konsulenten om stillingsindhold. Endvidere fastlægges 
  kravene til Person- og Jobprofilen.
 • MATERIALEINDSAMLING
  Virksomheden stiller relevant materiale til rådighed på de kandidater, der ønskes vurderet.
 • INTERVIEW 
  Konsulenten gennemfører et struktureret interview med kandidaten og giver introduktion til personlighedsanalysen (MPA).
 • PERSONLIGHEDSANALYSE 
  Kandidaten gennemfører personlighedsanalysen. Der gennemføres altid en tilbagemeldingsdialog, hvor resultat af personlighedsanalysen afstemmes. Kandidaten får en udførlig 8 siders skriftlig rapport. 
 • FEEDBACK 
  Virksomheden får en skriftlig rapport, samt en mundtlig gennemgang og tilbagemelding på hver enkelt kandidat. Dermed bliver beslutningsgrundlaget for virksomheden både objektivt og nuanceret.

 

DET OPTIMALE BESLUTNINGSGRUNDLAG  

Værdien for virksomheden ved at anvende ydelsen Kandidat evaluering er et optimalt og afbalanceret grundlag, som giver langt bedre muligheder for at vurdere spidskandidaterne. Analysen underbygges samtidigt af en fagligt velfunderet 3. part, der med uvildige øjne vurder kandidaterne ud fra både interview og de seneste testværktøjer. Ydelsen vil ofte forrente sig i form af bedre træfsikkerhed, optimering af tidsforbruget i processen, og det vigtigste – valget af den rette profil til netop jeres virksomhed.

 


Change Direction ApS
Rekruttering, search & headhunting

+(45) 2671 1144 +(45) 3215 1144 info@changedirection.dk

 

 

 

Kontakt
Change Direction ApS
Gammel Sellingvej 1
8370 Hadsten
sbo@changedirection.dk

Tel. +45 32151144
Mobil (+45) 2671 1144
Del med dine venner
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.