Forsiden
 
HR
 

 

Hybridmøder: både fysiske og online

  

Under Corona pandemien gik mange møder fra at være fysiske til udelukkende at være online. Nu er samfundet igen åbnet op, og fysiske møder er vendt tilbage. Men mange ønsker fortsat den fleksibilitet, som onlinemøderne gav dem, og derfor ses nu en tendens til hybridmøder: hvor nogle er samlet fysisk mens andre deltager online. 

Men hvordan får man disse møder til at fungere, og hvad er fordele og ulemper?

 

Hybridmøder har åbenlyse fordele og kan spare organisationer og medarbejdere for en masse spildtid i form af bl.a. kørsel og transport generelt. Men det er også faldgruber, som du bør være opmærksom på, og så stiller denne form for møde store krav til både teknologi og mødeledelse. 

 

Fordele ved hybridmøder

Der er både tid og penge at spare på hybridmøderne, da alle, trods geografisk afstand, kan deltage i samme møde i realtid. Samtidig sparer du rejserelaterede udgifter til kørsel, flybilletter, eventuelle hotelophold og naturligvis sparrer du også den tid medarbejderne bruger på transport. Med færre fysiske deltagere kan der desuden være en besparelse på forplejning og lokaleleje. Mange har allerede vænnet sig til hybridformatet og online møder, og ud over de åbenlyse tids- og økonomiske besparelser er det bare nemt, hurtigt og relativt ukompliceret. Derudover kan det være en nødvendighed, grundet Corona restriktioner, hvis deltagere befinder sig i andre lande. Samtidig kan hybridmøder gøre det muligt for medarbejdere at deltage selvom de arbejder hjemmefra eller er i isolation.

Digital referat

Mange systemer gør det i dag muligt at optage møder, der foregår online, hvilket kan bruges som et digitalt referat. Derduover har personer, der blev syge eller forhindret mulighed for efterfølgende at kunne se mødet. 

Mødeledelse

En mødeleder vil typisk være lidt på overarbejde, da de både skal holde fokus på, hvad der sker i det fysiske rum og i det virtuelle rum. Derfor kan det være svært at følge med i alle samtaler, og det kan til tider være svært at vurdere om de andre deltagere er på afveje i deres indbyrdes dialog. Det kan derfor være en fordel at tage en lidt "skrap" rolle, hvor man slår hårdt ned på forstyrrende småsnak og holder folk på sporet. Som mødeleder kan man også hjælpe deltagerne til nemmere at kunne orientere sig, ved på forhånd at udsende information om mødets formål. indhold og form. Derdudover er det vigtigt at få inddraget alle deltagere, så både dem der deltager fysisk men også online deltager aktivt i mødet.

 

Faldgruber ved hybridmøder

Udover at have nogle åbenlyse fordele stiller hybridmøder også store krav til mødeledelse og til deltagernes disciplin i forhold til, hvem der har ordret og, at man ikke taler i munden på hinanden. Hvis en gruppe sidder sammen fysisk og andre deltager online kan der være en skævhed mellem deltagerne, da de ikke har ens forudsætninger for at deltage i mødet.  Når man sidder sammen fysisk vil der være en naturlig fordel i og med, at man bedre kan aflæse kropssprog, mimik og subtile tilkendegivelser. Dette kan omvendt være svært at aflæse, hvis man sidder bag en skærm. 

 

At deltage online, mens andre mødedeltagere sidder fysisk sammen, kan opleves som distancerende, og man kan nemmere komme til at føle sig afkoblet fra den dialog, stemning og dynamik, der forgår mellem de fysisk tilstedeværende deltagere. Det kan desuden være sværere at følge med. Føler online- deltagerne, at de blot er "med på en lytter", vil der desuden være en risiko for, at de ikke tager ejerskab for mødets indhold eller, for de beslutninger der træffes. Lange møder bør i øvrigt overvejes eller helt undlades, da det er en udfordring at holde koncentrationen, hvis man kun har skærmen at forholde sig til. Slutteligt kan dårlige internetforbindelser, dårlig teknik eller distraktioner fra omgivelserne være en udfordring, hvis deltagere sidder hjemme eller med andre omkring dem, når de deltager online.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet

Ledige stillinger

Kontakt os


Kilder: Jobindex. 2021. Hybridmødet: Hvor fysisk og online mødes. Læs artiklen her

Kontakt
Change Direction ApS
Gammel Sellingvej 1
8370 Hadsten
sbo@changedirection.dk

Tel. +45 32151144
Mobil (+45) 2671 1144
Del med dine venner
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.