Forsiden

 

Vejledning til Jobinterview om IT-stillinger og med personlighedsanalyse

S A M T A L E  U N D E R   F U L D   F O R T R O L I G H E D

Formålet med Kandidatinformationen er, at give dig lidt information om den kommende personlige samtale hos Change Direction. Samtalen bliver altid afviklet under fuld fortrolighed. Det er kun Change Direction der får kendskab til dine informationer indtil andet aftales direkte med dig.

 

 

F O R V E N T N I N G S A F S T E M N I N G

Det er vigtigt, at vi har fælles udgangspunkt og forventninger til samtalen. Hermed har begge parter mulighed for, at få det optimale udbytte af samtalen.

Vi forbereder os grundigt til samtalen og vil opfordre dig til at gøre det samme, så også dit udbytte bliver større. Eksamensbeviser er et element i den holistiske vurdering af dig.
Du bedes derfor fremsende en kopi af disse og eventuelle udtalelser. Husk note papir til samtalen!

 

 

S A M T A L E N S  4  F A S E R 

  • Personligt interview
  • Præsentation af den ledige stilling
  • Præsentation af virksomheden
  • Action herfra

 

M U L I G H E D E R,  M O T I V A T I O N  O G  M Å L

Formålet med samtalen er, at afdække din motivation, dine forventninger og de ønsker og krav, du måtte have til en ny stilling. Vi gennemgår dine faglige- og personlige kvalifikationer i forhold til den ledige stilling. Da samtalen gennemføres hos Change Direction har du mulighed for, at få et indgående kendskab til den ledige stilling, uden at opgive din anonymitet.

 

 

P E R S O N L I G H E D S A N A L Y S E

Vi gennemføre altid en personlighedsanalyse (adfærdsanalyse) og eventuelt en ACE-analyse, (dit potentiale for succes). Analysen afvikles mellem en evt. første og anden samtale hos virksomheden. Alle kandidater, der udarbejder personligheds-analysen hos Change Direction, har krav på at få en mundtlig tilbagemelding. Change Direction giver som ekstra service en gratis 8 siders skriftlige rapport.

 

 

C H A N G E  D I R E C T I O N S  K A N D I D A T B A S E

Efter den personlige samtale kan du, stadig under fuld fortrolighed, blive optaget i vores kandidatbase. Den anvendes hver gang vi påbegynder en rekrutteringsopgaven. Det gælder både stillinger, som ikke annonceres og opslåede stillinger.
 


E K S K L U S I V T  H O S  C H A N G E  D I R E C T I O N

Alle der har været til personlig samtale hos Change Direction får efterfølgende fri hotline i alle karrieremæssige spørgsmål.

 


 

VI GLÆDER OS TIL, AT MØDE DIG!

  

 

MED VENLIG HILSEN
Change Direction ApS

 

Samsøvej 29
8382 Hinnerup ved Aarhus 

 

 

    U D S K R I V  K A N D I D A T I N F O R M A T I O N    

 

 

Change Direction - Skræddersydet rekruttering & search
 Samsøvej 29  |  8382 Hinnerup v. Aarhus  |  +(45) 3215 1144  |  info@changedirection.dk 

 

 

Kontakt
Change Direction
Samsøvej 29
DK-8382 Hinnerup v. Aarhus
sbo@changedirection.dk

Tel. 3215 1144
Mobil (+45) 2671 1144
Del med dine venner
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.